Panorama Maqashid Syariah

Foto Dokumentasi

Islam adalah way of life yang menjadi rahmat bagi semesta (QS. Al-Anbiya: 107), ia memiliki seperangkat aturan (syariah) yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Dari mulai seseorang bangun tidur, sampai tidur lagi bahkan ketika sedang tidur semuanya sudah ada aturan (SOP)-nya.

Foto Dokumentasi

Keseluruhan aturan yang ada bukanlah untuk memberatkan manusia, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sangat agung, yaitu menjadi jalan bagi falaah (kesejahteraan) dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Bacaan Lainnya

Maqashid Syariah yang dimaknai sebagai maksud dan tujuan syariah memberikan pedoman dan tuntunan bahwasanya syariah ini adalah untuk menjaga, melindungi, mengembangkan dan melestarikan kesejahteraan manusia dan semesta.

Studi mengenai Maqashid Syariah telah dilakukan sejak Abad ke-3 Hijriyah, kemudian mencapai puncaknya pada masa Imam Al-Ghazali serta Imam Asy-Syathibi. Masa-masa berikutnya bertebaran pemikiran mengenai Maqashid Syariah dengan cakupan yang lebih luas lagi, hingga di era modern ini.

Senarai pemikiran Ulama dalam Bidang Maqashid Syariah memunculkan Panorama indah yang memesona untuk ditela’ah. Nuansa gurun pasir di timur tengah, hingga tandusnya Afrika dan hijaunya Asia serta sejuknya Eropa adalah ibarat dari begitu memukaunya panorama ini.

Buku ini hadir memberikan sepenggal keindahan dari Panorama Maqashid Syariah yang telah ditorehkan oleh para ulama Islam pada masa lalu hingga kontemporer. Selamat membaca dan silahkan terpana dengan keindahan, kekhasan dan Pesona Panorama Maqashid Syariah.

Tersedia dalam bentuk Buku dan E-book.

📲Info lebih lanjut:

✅Abd Misno Mohd Djahri

 +6285885753838

Pos terkait